• 6GB فضای وب
  • 60GB انتقال داده ( ماهیانه )
  • قرارگیری سایت برروی
  • چند سرور
  • نامحدود Email POP3
  • 100 وب سایت قابل میزبانی
  • 100 بانک MYSQL5
  • CPanel11 کنترل پنل
  • نامحدود FTP Account
6GB
سالانه/ 1.250.000 تومان
سه ماهه/ 390.000 تومان