• 100MB فضای وب
  • 1GB انتقال داده ( ماهیانه )
  • قرارگیری سایت برروی
  • چند سرور
  • نامحدود Email POP3
  • بانک MYSQL / SQL ندارد
  • حجم بانک MYSQL / SQL ندارد
  • Plesk کنترل پنل
  • 1 FTP Account
100MB
سالانه/ 960.000 تومان
1.200.000