• 1GB فضای وب
  • 10GB انتقال داده ( ماهیانه )
  • قرارگیری سایت برروی
  • چند سرور
  • نامحدود Email POP3
  • 25 وب سایت قابل میزبانی
  • 25 بانک MYSQL5
  • CPanel11 کنترل پنل
  • نامحدود FTP Account
1GB
سالانه/ 460.000 تومان
سه ماهه/ 145.000 تومان