• 20GB فضای وب
  • 200GB انتقال داده ( ماهیانه )
  • قرارگیری سایت برروی
  • چند سرور
  • نامحدود Email POP3
  • 400 وب سایت قابل میزبانی
  • 400 بانک MYSQL5
  • CPanel11 کنترل پنل
  • نامحدود FTP Account
20GB
سالانه/ 2.750.000 تومان
سه ماهه/ 860.000 تومان