• مدیریت آگهی رایگان
 • مدیریت آگهی ویژه
 • مدیریت آگهی
 • متنی
 • مدیریت دسته بندی ها
 • مدیریت زیر مجموعه ها
 • 10 مدیریت شماره حساب ها
 • فرم تماس با آگهی دهنده
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت پکیج بندی آگهی ها
 • امکان درج قیمت برای تعداد کاراکترهای بالا
 • مدیریت ویدیوبرای آگهی ها
 • درج آگهی با برچسب هایفوری، درخواستی، فروش
 • سیستممعاوضه
 • سیستمفروش
 • تبدیل آگهی رایگانبه ویژه
25.000.000 تومان