قوانین ثبت دامنه

قوانین ثبت دامنه ir

 • حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد.
 • در صورت تمايل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نياز است
 • ثبت دامنه هايي که تداعی کننده فعاليت های غيرقانونی و اعمال مغاير با قوانين به کلی ممنوع می باشد.
 • ثبت دامنه با نام پسوند های عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro
 • ثبت دامنه با نام های مرتبط با اينترنت ممنوع می باشد.
 • ثبت دامنه با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد.
 • ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد.
 • ارائه آدرس دقيق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه co.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • اين دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه net.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه org.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • اين دامنه مخصوص شرکتهای غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و … بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه ac.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • اين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه ach.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • اين دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه gov.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • اين دامنه مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

 • قوانین ثبت دامنه id.ir

 • کليه قوانين مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد
 • اين دامنه مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.