نکاتی درباره انتخاب دامنه

پسوند آن مناسب با نوع فعاليت وب‌سايت باشد
همانطور كه می‌دانيد پسوندهای متفاوتی براي مقاصد مختلف دامنه‌ها وجود دارد كه اين پسوندها تعيين كننده نوع فعاليت مرتبط با آن وب‌سايت می‌باشند. بعنوان مثال پسوند .com ( مخفف Commercial ) كه بيشترين كاربرد را در پسوندهای دامنه دارد در مورد وب‌سايتهايی كه اهداف تجاری دارند بكار می رود.وب‌سايتهايی كه محدوده فعاليت آنها به يك كشور خلاصه می شود از پسوند همان كشور استفاده می‌نمايند.وب‌سايتهايی كه بصورت بين‌المللی نيز فعاليت می‌كنند معمولاً دامنه اصلی وب‌سايت خود را با پسوند .com و برای هر كشور كه خدمات خود را عرضه می‌كنند يك دامنه با پسوند همان كشور اختصاص می‌دهند.

ثبت پسوندهای رايج
اگر تصور می كنيد كه نام دامنه انتخابی شما بخصوص از زمان شروع فعاليت وب‌سايت، ممكن است با پسوندهای ديگر توسط افراد مختلف به ثبت برسد، همزمان با ثبت پسوند اصلی پسوندهاي مهم و رايج ديگر را نيز به ثبت برسانيد، بعنوان مثال اگر دامنه خود را با پسوند .com انتخاب نموده‌ايد، پسوندهای .net و .org را نيز ثبت و اگر تمامی و يا بخشی از فعاليت وب‌سايت به ايران مربوط می شود پسوند .ir را نيز به آن اضافه نمائيد، اين عمل موجب می‌شود تا در آينده وب‌سايت شما كه با صرف هزينه و وقت ايجاد شده است با وب‌سايت ديگری با همان نام، توسط مخاطبين اشتباه نشود.

كوتاه باشد
تا جايی كه امكان‌پذير است نام دامنه خود را كوتاه انتخاب نمائيد. البته اين بدين معنا نيست كه نام سازمان، شركت و … خود را ناديده بگيريد.شما می‌توانيد قسمتی از نام شركت و يا مخفف آن را بعنوان نام واحد انتخاب نمائيد. بعنوان مثال اگر نام موسسه شما ارتباط گستران نوين می‌باشد بهتر است بجای ertebat-gostaran-novin.com نام ertebat.com و يا egn.com را انتخاب نمائيد (پسوند مناسب را فراموش نكنيد).توجه داشته باشيد كه استفاده از حروف اختصاری در بعضی موارد مناسب نيست بخصوص اگر تعداد حروف اختصاری بيش از 4 كاراكتر باشد. در مجموع توصيه می‌شود كه نام كوتاه و مفهوم باشد.اگر نام دامنه كوتاه انتخابی شما با پسوندهای رايج مثل .com و .net و … قبلاً به ثبت رسيده‌اند و بخشی يا تمامی فعاليت وب‌سايت شما به كشور ايران ارتباط دارد توصيه می‌شود دامنه كوتاه انتخابی خود را با پسوند .ir هرچه سريعتر به ثبت برسانيد. در حال حاظر ثبت نامهای كوتاه با پسوند .ir نسبت به ساير پسوندها بيشتر امكان‌پذير است.اين عمل موجب می‌شود تا آدرس وب‌سايت شما بيشتر بياد بماند.

املای روان و صريحی داشته باشد
املای نام دامنه شما بهتر است به گونه‌ای باشد كه بصورت شفاهی به راحتی قابل انتقال باشد و يا حداقل نياز به هجی (spell) كمتری داشته باشد. ممكن است شما آدرس وب‌سايت خود را بصورت شفاهی به دوست خود اعلام نمائيد و آدرس وب‌سايت شما املای سختي نيز داشته باشد بطوری كه به گونه‌های متفاوتی بتوان آن را تايپ نمود در اين حالت اين احتمال وجود دارد كه دوست شما موفق به بازديد از وب‌سايت شما نشود و يا اينكه به اشتباه وارد سايت ديگری شود.

با نوع فعاليت وب‌سايت يا مجموعه شما مرتبط باشد
بهتر است نام دامنه انتخابی شما با نوع فعاليت وب‌سايت و يا مجموعه (سازمان، شركت و …) شما مرتبط باشد بدين ترتيب مخاطبين وب‌سايت شما به علت تطابق نام وب‌سايت با نيازشان، براي بازديد از سايت تمايل بيشتری خواهند داشت.